vivian010
徐若瑄 Vivian 有一對愛笑的眼睛
可是我這張只拍到一隻


vivian002
會電人的眼睛

vivian003

72小時莎到你 劇組開鏡 劉以豪在一旁羨慕導演


vivian004
劇組準備了一個「車震」蛋糕為徐若瑄慶生

vivian005
男上

vivian001
38歲了

vivian007
人肉沙發之大怒神

vivian008
好嗨


vivian006
遮住春光

vivian009
  迷人的瞇瞇眼

    aden0408 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()